Privacyverklaring uChange 

Uw contactgegevens:

Wij verwerken enkel de gegevens die nodig zijn voor de levering van onze diensten.  Deze gegevens lever je zelf aan via de aanmeldingsformulieren van onze website tijdens je registratie of vraag.

 

Uw persoonlijke/gevoelige informatie:

Informatie gedeeld tijdens privésessies, wordt niet bijgehouden in een persoonlijk dossier.  Mogelijke nota’s worden telkens met de klant meegegeven die ze zelf kan bijhouden indien gewenst.

Voor de loopbaanbegleiding zijn wij als onderaannemer van Centrum Open Mind onder hun toezicht en gehouden aan hun procedures inzake privacy.  Mogelijke inbreuken dienen dan ook via Centrum Open Mind gemeld te worden.

Persoonlijke informatie gedeeld tijdens workshops wordt met de nodige discretie behandeld en wordt verzocht door de medecursisten niet te delen met derden.  De verantwoordelijkheid van het delen van informatie met medecursisten is voor eigen rekening.

Persoonlijke informatie die op de flipover genoteerd wordt, zal enkel de voornaam of de eerste letter van je voornaam of een fictieve naam vermelden.

Wij houden geen informatie bij over jouw medische toestand.  Wij vragen om niet deel te nemen aan een workshop/opleiding indien je medicatie neemt voor psychische problemen.  Je kan dit wel in overleg met jouw voorschrijvende arts waarover je ons niet hoeft in te lichten.  Wij geloven jou op jouw woord.  Ben je niet in regel, dan zijn de gevolgen voor eigen rekening.

Informatie gedeeld via de evaluatieformulieren wordt intern en tijdens audits gebruikt voor de verbetering van de opleidingen, met uitzondering van het vakje ‘websitegetuigenis’ dat we gebruiken voor vermelding op onze website/social media.

Foto’s gemaakt tijdens workshops/opleidingen worden enkel gedeeld mits schriftelijke toestemming van de betrokken deelnemers.  Bijzondere zorg wordt gedragen om de deelnemers zoveel mogelijk onherkenbaar te fotograferen.

 

Ingesloten inhoud van andere websites:

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bvb: video’s, afbeeldingen, berichten etc). ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

 

Hoe lang we jouw data bewaren:

Wanneer je een reactie achterlaat, dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard.  Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren ipv dat we ze moeten modereren.

 

Welke rechten heb je over je data:

Als je ons je gegevens bezorgd hebt of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand te krijgen van je persoonlijke gegevens.  Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben verwijderen.  Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren ivm administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

 

Website informatie:

Onze website gebruikt enkel technische cookies die meteen zorgen voor de functionaliteit en comfort van de gebruiker.

  • De website staat aangemeld bij google analytics voor optimalisatie in de zoekmachines
  • Voor betalingen wordt beperkte informatie gedeeld met PayPal indien deze methode gebruikt wordt.
  • De facebook widget maakt een link met onze facebookpagina

 

Cookies:

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of je naam, je emailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden.  Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie.  Deze cookies zijn een jaar geldig.

 

Aanpassen en verwerken van de gegevens:

Aanpassen persoonlijke gegevens:

Op eenvoudig verzoek via info(@)uchange.be kunnen uw gegevens aangepast of verwijderd worden.  Dit kan enkel via mail en via een door ons gekend emailadres.

Bijhouden van uw gegevens:

Uchange houdt uw gegevens niet langer bij dan nodig is voor een goede werking en om te voldoen aan officiele verplichtingen.  Daarna worden de gegevens digitaal verwijderd door overschrijving of door versnippering van de gegevens.

 

Delen met derden:

  • Voor Publiciteit: er worden geen gegevens gedeeld met derden voor publicitaire doeleinden, ook niet met mogelijke onderaannemers.
  • Voor nazicht en goede werking: voor nazicht tijdens audits en wettelijke controles worden enkel die gegevens verstrekt waartoe we strikt noodzakelijk en wettelijk verplicht zijn en dit enkel aan personen die daartoe bevoegd zijn.
  • Voor de boekhouding: boekhoudkundige gegevens worden verwerkt door onze externe boekhouder die gehouden is aan zijn beroepsgeheim.

 

Contactformulieren:

De gegevens doorgegeven via contactformulieren worden enkel intern gebruik voor de goede werking van het bestelde product of dienst.

Onze gegevens:

uChange BV
Ysayestraat 5
1500 Halle
België

Tel: +32 472 25 86 79
Email: info @ uchange.be
Website: www.uchange.be

 

Btw: be.0748.490.503
Bank Fortis: BE60 0018 8744 2770